Bestuur

 


Statuten
 


Huishoudelijk reglement
 


Historie

 


Nieuwsbrief

 


Koeriers

 


Notulen
 

 

Startpunt voor het verenigingsnieuws
Hier vindt u meer informatie over de samenstelling van het bestuur van de vereniging alsmede het verenigingsnieuws.

Met ingang van 6 juni 2015 zijn de verenigingsbladen Koerier in een aparte map opgenomen (zie links). Dat geldt overigens ook voor nieuwsbrieven en de verslagen.


Bescheiden Algemene Ledenvergadering

Zoals in de uitnodiging en de Koerier staat vermeld worden de bescheiden voor de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 maart 2018 op onze website geplaatst. Het bestuur hoopt u op deze bijeenkomst te mogen verwelkomen.

Agenda

Notulen vorige vergadering 20 april 2017

Jaarverslag 2017

Financieel verslag 2017 penningmeester

Jaarplan 2018

De bescheiden zijn te raadplegen door het klikken op het betreffende document.


Bescheiden Algemene Ledenvergadering 20 april 2017

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt nu alleen de agenda van de algemene ledenvergadering in de Koerier gepubliceerd. De overige stukken worden, om praktische redenen, alleen op de website gepubliceerd.

Wanneer u deze zelf niet kunt printen, dan vragen wij u contact op te nemen met de penningmeester Egbert Leijdekker. Hij is per e-mail op penningmeester@annashoeve.nl te bereiken of telefonisch op 06-83567957. Hij zal u de stukken dan per post doen toekomen.

 

De bescheiden zijn als volgt:

Agenda

Notulen ledenvergadering d.d. 07 april 2016

Notulen extra ledenvergadering d.d. 19 oktober 2016

Financieel verslag (en begroting) penningmeester

Voorstel wijziging huishoudelijk reglement

Jaarverslag 2016

Jaarplan 2017

 

 

 

 


 

Nieuwe berichten:
Op deze pagina zijn, om de stukken op een prominente plaats inzichtelijk te maken, de ingediende stukken aangaande de HOV-problematiek geplaatst.

- Zienswijze PIP Provinciale Staten ingediend op 19 januari 2016

- Beroep Raad van State ingediend op 15 november 2016


20-03-2016 Poster actie 16 april 2016_AH zwerfvuilruimen
08-06-2015 Poster actie 4 juli 2015_AH zwerfvuilruimen
10-03-2015 Bestuur Vereniging op volle sterkte!
19-02-2015 Agenda Algemene ledenvergadering 2015
25-01-2015 Vervroegd op zoek naar een voorzitter
08-01-2015 Interim voorzitter en vervroegde ALV 2015

06-01-2015

De bosploeg in 2014

14-06-2014 Naar filmcollage herinneringen
De herinneringenmiddag van 7 juni had een goede opkomst en
inbreng van verhalen, foto’s en privé filmpjes. Die zijn zoveel
mogelijk samengebracht in een filmcollage, hier aan te klikken en
te zien. Door de aanvulling met de herinneringen van dorpsgenoten
wordt de tentoonstelling kleurrijker en nog meer van ons allemaal.
De expositie is tot 1 juli in Museum Hilversum te bekijken.
17-05-2014 Kids survival met heel mooi weer…
05-05-2014 Expositie over Anna’s Hoeve in Museum Hilversum.
25-03-2014 Jubileumactiviteiten
06-02-2014 Jonge bomen op de Speelweide beschermd tegen vandalisme
09-01-2014 Een bijzonder cadeau
31-12-2013 De bosploeg in 2013
18-12-2013 Bijeenkomst vrijwilligers Anna’s Hoeve
17-04-2013 NIEUW WEBADRES!
22-02-2013 Jelle bij top 3 in Noord-Holland
06-01-2013 Bosploeg 2012: Weer een succesvol werkjaar
09-09-2012 In memoriam Mevr. Harder
05-04-2012 Agenda Algemene ledenvergadering 2012
05-04-2012 Gaan en komen
02-03-2012 Vereniging neemt deel in Klankbordgroep Masterplan Anna’s Hoeve
05-01-2012 2011, prima werkjaar voor de bosploeg
31-12-2011 Website heeft nieuw jasje gekregen
14-09-2011 Bosploeg begint nieuw seizoen op volle sterkte
10-09-2011 Nieuwe leden dank zij Vrijetijdsmarkt
20-06-2011 Verslag zwerfvuilactie 18 juni 2011
13-05-2011 Succesvolle Jaarvergadering Ver. tot Behoud van Anna’s Hoeve
11-05-2011 Anna's Hoeve zomerschoon
14-04-2011 Nieuwe van der Sluisbank in gebruik genomen
08-04-2011 Donderdag 14 april herplaatsing Van der Sluisbank
31-12-2010 Bosploeg 2010
01-12-2010 Afscheidsfeestje Bosploeg
10-06-2010 Anna's Hoeve zomerschoon
16-05-2010 Jaarvergadering Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve 2010
11-05-2010 12 mei: ledenvergadering Ver. Tot Behoud van Anna’s Hoeve
22-03-2010 Grote schoonmaak voor Anna's Hoeve en omgeving
30-12-2009 2009 opnieuw een succesvol jaar voor Bosploeg Anna's Hoeve
13-11-2009 Websitebezoek stijgt nog steeds
19-06-2009 Bosploeg draagt herkenbaarheidhesjes
16-04-2009 Agenda Algemene Ledenvergadering 2009
16-04-2009 IVN Gooi Natuurexcursie in Anna's Hoeve
02-02-2009 Sitebezoek januari 2009: nieuw maandrecord
02-01-2009 Websitebezoek in 2008 naar recordhoogte
26-12-2008 2008 weer een succesvol jaar voor Bosploeg Anna's Hoeve
26-12-2008 Schoonmaakactie zeer geslaagd
05-03-2008 Algemene Ledenvergadering 2008
29-12-2007 2007 succesvol jaar voor Bosploeg Anna's Hoeve
10-04-2007 Wethouder: "Vertraging maar voortgang"
22-03-2007 Waterstandsgrafiek fout in nieuwe Koerier
   

Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact

Freelance Web Designer

Site Meter