De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. zet zich in voor het behoud en beheer van het gebied ten oosten van Hilversum, bekend als Anna's Hoeve, als natuurgebied met rustige recreatie. Het heuvelachtige gebied bestaat uit bos, vijvers en poelen, heide en grasland.

De Vereniging telt ca. 550 leden, van wie enige tientallen actief zijn, ofwel in de "bosploeg" voor vrijwillig terreinbeheer, ofwel voor het drie maal per jaar verschijnende ledenblad, de "Anna's Hoeve Koerier", of voor andere, incidentele activiteiten van de Vereniging (zoals propaganda).

Heeft U in Anna's Hoeve iets opgemerkt dat u bij onze vereniging onder de aandacht wilt brengen, of heeft U een vraag, stuur dan even een e-mailbericht naar de webmaster of het bestuur van de Vereniging.

Aanmelding als lid (dat kan al vanaf een halve eurocent per dag, dat is 1,83 euro per jaar) kan via een e-mail met uw  naam, voorletters en huisadres. Stuur uw e-mail naar de secretaris.


Informatie op deze website is afkomstig van informanten die hun best doen om correcte en betrouwbare informatie te geven. Een weergegeven mening of oordeel over bepaalde zaken is niet noodzakelijkerwijs de mening of het oordeel van het Bestuur van de vereniging. Berichten van het Bestuur zijn duidelijk als zodanig herkenbaar.
 

Bescheiden Algemene Ledenvergadering

Zoals in de uitnodiging en de Koerier staat vermeld worden de bescheiden voor de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 maart 2018 op onze website geplaatst. Het bestuur hoopt u op deze bijeenkomst te mogen verwelkomen.

Agenda

Notulen vorige vergadering 20 april 2017

Jaarverslag 2017

Financieel verslag 2017 penningmeester

Jaarplan 2018

De bescheiden zijn te raadplegen door het klikken op het betreffende document.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbericht 03-09-2017

Uitnodiging zwerfvuilruimen Anna's Hoeve zaterdag 30 september a.s.

Op zaterdag 30 september a.s. is het weer zover! We maken die ochtend Anna’s Hoeve schoon om de herfst extra glans te geven.

 

Je bent van harte welkom om mee te komen werken en zwerfvuil op te ruimen.

 

Ook deze keer is het weer een gezamenlijke actie van Richard en mij, en komen er weer geo-cachers meewerken (CITO event).

 

We verzamelen 30 september om 10.00 uur op de parkeerplaats aan de Weg over Anna’s Hoeve, bij de vissteiger.

 

We werken tot uiterlijk 11.45 uur, zodat we om 12 uur naar de koffietafel kunnen, als je eerder wilt stoppen is dat uiteraard ook prima.

 

Na afloop is er koffie/thee met wat lekkers -verzorgd door Versa Welzijn- in wijkcentrum St. Joseph.

 

Hierbij een A4-poster met de aankondiging van deze actie.

 

Graag tot ziens op 30 september, ik verheug me erop jullie allen weer te zien.

 

Hartelijke groet, ook van Richard Kreeft (CITO acties) en Tukkie Tuk (Versa Welzijn),

Martina Evers

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbericht 15-06-2017

Aanleg Natuurtunnel Monnikenberg

Op donderdagavond 8 juni was er in Groot Kievitsdal een informatieavond over het project Verbreding A27/A1 tussen Utrecht via knooppunt Eemnes tot aan de afslag Bunschoten/Spakenburg.

Lees hier voor het volledige bericht.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbericht 03-04-2017 

Voorjaarsschoonmaak

 

Op zaterdag 22 april a.s. maken we Anna’s Hoeve schoon in het kader van de voorjaarsschoonmaak. Je bent van harte welkom om mee te komen werken en zwerfvuil op te ruimen.

 

Wethouder Floris Voorink komt van 10.00 tot 10.45 uur op bezoek en je kunt dan met hem van gedachten wisselen over het Anna’s Hoeve van de toekomst.

 

Met de komst van de nieuwe (HOV)weg, het ecoduct en het verleggen van de huidige weg zal de inrichting van Anna’s Hoeve drastisch veranderen. De plannen hiervoor zijn nog in de maak en er kan nog input gegeven worden over de details van de inrichting.

Wat er allemaal precies staat te gebeuren kun je lezen en zien in de Anna’s Hoeve Koerier, die te vinden is op de website (klik op hier ).

 

Wil je meer weten dan ben je van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. op 20 april 2017, zie ook hiervoor de Koerier.

 

Op 22 april verzamelen we vanaf 9.45 uur op de parkeerplaats aan de Weg over Anna’s Hoeve, bij de vissteiger. De start is om 10.00 uur.

 

We werken tot uiterlijk 12.00 uur, als je eerder wilt stoppen is dat uiteraard ook prima.

 

Na afloop is er koffie/thee met wat lekkers -verzorgd door Versa Welzijn- in wijkcentrum St. Joseph.

 

Zie ook de bijgevoegde poster waar de informatie over de schoonmaakactie staat. Klik op hier om die te raadplegen.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbericht 01-02-2017

 

TVH RunBikeRun

 

Op zondag 19 maart 2017 wordt in en om Anna’s Hoeve voor alweer de 25-ste keer de jaarlijkse TVH RunBikeRun gehouden.

 

Tijdens deze speciale jubileumwedstrijd wordt achtereenvolgens 5 km hardgelopen, 20km gefietst en tot slot lopen de deelnemers nog een run van 2,5 km.

 

Ook dit jaar heeft de TVH RunBikeRun Hilversum de eer de openingswedstrijd van de Run Bike Run Series te mogen organiseren, een teamcompetitie voor zowel mannen teams alsmede vrouwen teams. Daarnaast starten nog een tweetal series, te weten:

- Masters Mannen / Vrouwen individueel

- Junioren - Senioren Mannen / Vrouwen individueel

 

En niet te vergeten – de TVH RunBikeRun is een hele fijne en gezellige wedstrijd in een prachtige, uitdagende omgeving.

 

Er zijn 3 start-series:

Om 8.30 uur de eerste serie, met daarin de masters mannen en vrouwen (40 +).

Om 10.15 uur de start van de Run Bike Run Series voor teams.

En tot slot om 11.45 uur de serie met jeugd, junioren en senioren.

 

Vanaf 06.00 uur wordt er begonnen met de opbouw van de fietsenstalling op de parkeerplek bij de vijver van Anna’s Hoeve, rond 13.30 uur is de laatste prijsuitreiking en kort daarna is het hele terrein weer opgeruimd en netjes.

 

Het loopparcours wordt deels afgezet met linten en op een cruciale plekken in het bos staan mensen van de TVH om een en ander zo nodig in goede banen te leiden. Met de eerste en laatste loper rijdt een fietser mee.

 

Het zou fijn zijn als wandelaars tijdens de looponderdelen het loopparcours zo veel mogelijk vrij houden.

 

Uiteraard kunt u de TVH mensen die op het loopparcours staan (herkenbaar aan de gele hesjes) om advies vragen.

 

En aanmoedigingen zijn uiteraard welkom!

 

Meer informatie is te vinden op de website: www.tvhrunbikerun.nl

We hopen op een hele fijne wedstrijddag.

Met vriendelijke groet,

 

Michelle Tielman

Namens de RunBikeRun commissie van de TVH

www.tvhrunbikerun.nl 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbericht 02-01-2017

In het kader van het Provinciaal Inpassingplan inzake de HOV zijn de door onze advocaat ingediende stukken gepubliceerd op onze website.

  • Zienswijze PIP

  • Beroep Raad van Staten

 

Jelle Harder, erelid van onze vereniging heeft op persoonlijke titel ook een zienswijze ingediend en beroep aangetekend.

  • Zienswijze PIP HOV

  • Beroep bij Raad van State

  • Aanvulling Beroep

  • Alterra toetsing inrichtingsvisie Anna's Hoeve

  • Nota van Beantwoording HOV_in_t_Gooi

  • Recreatie onderzoek Anna's Hoeve 2003, Sander Koopman

Alle stukken kunt u hier terugvinden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbericht 11-12-2016

EEN BIJZONDER "VERKEERSBORD" IN ANNA'S HOEVE

 

Veel bezoekers van Anna's Hoeve, en zeker de gebruikers van de "vissteiger" in de Bergvijver, hebben het al zien staan: een origineel "verkeersbord" dat er voor waarschuwt dat de vissteiger slecht  bereikbaar is bij hoog water.

Zie dit artikel voor meer informatie.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbericht 26-10-2016

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 oktober jl. hebben de aanwezige leden, vermeerderd met een aantal volmachten, unaniem ingestemd met het voorstel van het bestuur om ons standpunt over het tracť de Tergooiboog te verdedigen bij de Raad van State.

Zie onze nieuwsbrief voor meer informatie.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbericht 02-10-2016

 

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 OKTOBER 2016

 

Op 3 oktober neemt de Commissie Mobiliteit & FinanciŽn van de provincie Noord-Holland een definitieve beslissing over het traject zoals die beschreven is in het PIP (HOV naast het spoor in Monnikenberg en de wegverlegging naast het spoor in Anna’s Hoeve).

Op 12 september heeft de VBAH nog een pleidooi gehouden op een vergadering van deze commissie in een laatste poging de statenleden op andere gedachten te brengen en te kiezen voor een onderzoek naar de Tergooiboog.

Nadat het definitieve besluit op 3 oktober gevallen is, kunnen alle indieners van zienswijzen, als daar redelijke gronden voor zijn, nog bezwaar hier tegen maken bij de Raad van State.

Het bestuur van de VBAH gaat bepalen wat de volgende acties kunnen en moeten zijn. Deze acties kunnen voor Anna’s Hoeve grote consequenties hebben. Indien dat zo is, dan wil de VBAH de voorgestelde acties op een Algemene Ledenvergadering voorleggen aan de leden. Deze vergadering is gepland op 19 oktober 2016 om 20.00 uur in het Wijkcentrum St.Joseph.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbericht(en) 19-06-2016

Zomerschoonmaak
Op zaterdag 2 juli a.s. ruimen we weer zwerfvuil op uit Anna’s Hoeve. Je bent (weer) van harte uitgenodigd om mee te komen werken.

We verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats aan de Weg over Anna’s Hoeve, bij de vissteiger.

We werken tot uiterlijk 12.00 uur, als je eerder wilt stoppen is dat uiteraard ook prima. Na afloop is er koffie met koek en even gezellig napraten in wijkcentrum St. Joseph.

Klik op hier voor de A4-poster met de aankondiging van deze actie.
Graag tot ziens op 2 juli en fijne zomer!

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commotie bij de vlonder
"Karpers redden die met hoogwater op een stuk zijn gekomen wat weer droogvalt, Annas Hoeve" twitterde GNR-boswachter Leo van Malsen op donderdag 16 juni aan het eind van de middag. Klik op hier om verder te gaan naar het artikel.

 

====================================================

Nieuwsbericht 07-06-2016

Tijdelijke afsluiting Minckelersstraat

Vanaf maandag 18 juli wordt de Minckelersstraat afgesloten tussen Anthony Fokkerweg en het fietspad Liebergerweg.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de rioolzuivering en de HSV Wasmeer bereikbaar te houden. De Minckelersstraat wordt definitief ingericht (vorig jaar zijn er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd) met een middenberm en (tijdelijke) fietspaden.

De werkzaamheden gaan 6 weken duren, t/m 28 augustus. Voor de nood- en hulpdiensten wordt, net als vorig jaar, het fietspad van de Liebergerweg gebruikt.

====================================================

Nieuwsbericht 25-05-2016

Voorjaarsmarkt

Op zaterdag 28 mei van 10.00 tot 15.00 uur wordt er in het wijkgebouw St.Joseph, Mickelerstraat te Hilversum een Voorjaarsmarkt gehouden.

Naast de gezellige activiteiten op die dag, wordt er dit jaar ook een speciale informatieve hoek ingeruimd met aandacht voor de natuur. Deze zal zich in het bijzonder richten op duurzaamheid, milieubewustzijn, natuureducatie en het dichter bij de natuur brengen van de nieuwe, maar ook de “oude” bewoners in de omgeving. De stands zullen bemand worden door diverse organisaties die duurzaamheid, natuurbeleving en milieubewustzijn hoog in het vaandel hebben staan. Ook de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve is op 28 mei vertegenwoordigd met een kraam. Kom gezellig langs en laat u informeren.

 

 

Wandeling op de Molshoop

Door sanering van een terrein is er naast Annaīs Hoeve een nieuw stuk recreatie- en wandelgebied bijgekomen. Nieuwsgierig geworden?

Ga op zondag 5 juni met ons mee op ontdekkingstocht naar dit nieuwe stukje natuur. We vertrekken om 14.00 uur vanaf het parkeerterrein bij de grote vijver tegenover de Berg van Anna’s Hoeve en  wandelen dan gezamenlijk langs de spoorlijn onder de A27 door:

Je komt in een andere wereld. Laat je verassen!

 

====================================================

Nieuwsbericht 20-03-2016

Ook in 2016 organiseer ik weer een aantal opruimacties.

De eerste wordt gehouden op zaterdag 16 april a.s. in Anna’s Hoeve.

Je bent (weer) van harte uitgenodigd om mee te komen werken.

 

We verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats aan de Weg over Anna’s Hoeve, bij de vissteiger.

We werken tot uiterlijk 12.00 uur, als je eerder wilt stoppen is dat uiteraard ook prima.

 

Na afloop is er koffie met koek en even gezellig napraten in wijkcentrum St. Joseph.

 

Hierbij een A4-poster met de aankondiging van deze actie. Graag tot ziens op 16 april!

 

Hartelijke en opgeruimde groet, ook van Tukkie Tuk,

 

Martina Evers

 

Zie hier voor de poster.

====================================================

Nieuwsbericht 06-03-2016

Beste Vrienden van Anna’s Hoeve,

Op zondag 20 maart 2016 wordt in en om Anna’s Hoeve voor de 24-ste keer de jaarlijkse TVH RunBikeRun gehouden.

Een wedstrijd waarin achtereenvolgens 5 km wordt hardgelopen, 20 gefietst en tot slot lopen ze nog een run van 2,5 km.

De TVH Run Bike Run Hilversum heeft dit jaar de eer de openingswedstrijd van de Run Bike Run Serie te mogen organiseren, een teamcompetitie voor mannen / vrouwen.
Daarnaast starten nog een tweetal series, te weten:
- Masters Mannen / Vrouwen individueel
- Junioren - Senioren Mannen / Vrouwen individueel

En niet te vergeten – de TVH RunBikeRun is een hele fijne en gezellige wedstrijd in een prachtige, uitdagende omgeving.

Er zijn 3 start-series:
Om 8.30 uur de eerste serie, met daarin de masters mannen en vrouwen (40 +).
Om 10.15 uur de start van de Run Bike Run Series voor teams (mannen en vrouwen).
En tot slot om 11.45 uur de serie met jeugd, junioren en senioren (mannen en vrouwen)

Vanaf 6 uur wordt er begonnen met de opbouw van de fietsenstalling op de parkeerplek bij de vijver van Anna’s Hoeve, rond 13.30 uur is de laatste prijsuitreiking en kort daarna is het hele terrein weer opgeruimd en netjes.

Het loopparcours wordt deels afgezet met linten en op een cruciale plekken in het bos staan mensen van de TVH om een en ander zo nodig in goede banen te leiden. Met de eerste en laatste loper rijdt een fietser mee.

Het zou fijn zijn als wandelaars tijdens de looponderdelen het loopparcours zo veel mogelijk vrij houden.

Uiteraard kunt u de TVH mensen die op het loopparcours staan (herkenbaar aan de gele hesjes) om advies vragen.

En aanmoedigingen zijn uiteraard welkom ;-)

Bijgaand de plattegrond van het loopparcours en de locaties van start/finish, fietsenstalling en parkeerplaats.

We hopen op een hele fijne wedstrijddag.

Met groet,

Tommy Obst & Michelle Tielman
Namens de RunBikeRun commissie van de TVH

 

 

====================================================

Nieuwsbericht 21-01-2016

Er is meerdere keren gecommuniceerd over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) in het kader van de HOV. Gisteren is, namens de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve en omgeving, de zienswijze verstuurd. Hierbij hebben wij, zoals eerder afgesproken, de assistentie gevraagd van een jurist die veel kennis van zaken heeft op dit gebied.

De inhoud van de zienswijze PIP kunt u hier vinden.

====================================================

Nieuwsbericht 19-01-2016

Vacatures

Zoals in de nieuwsbrief van 29 december 2015 beschreven zijn er twee vacatures in het bestuur.

Voorzitter Carolien Jansson heeft per 1 januari 2016 een baan gevonden, waarvan de inhoud niet verenigbaar is met haar rol in het bestuur.
Het betekent dat zij per 28 december 2015 afscheid heeft genomen van het bestuur en dus is gestopt in haar rol als voorzitter.

Bestuurslid Dinanda Dop is afgelopen zomer afgestudeerd en heeft een baan gevonden in de bibliotheek van Nijkerk. Dinanda wil haar aandacht richten op haar nieuwe functie en heeft zich ook per 28 december 2015 getrokken uit het bestuur. Zij zal wel redactiewerk voor de Koerier blijven doen en onze social media beheren.

Het bestuur heeft 28 december in een extra vergadering over deze plotselinge veranderingen gesproken. Het vinden van een nieuwe voorzitter heeft een hoge prioriteit, in het huidige bestuur wil of kan niemand die functie op zich nemen. Hans de Ridder is interim-voorzitter en zal honneurs tot op bepaalde hoogte waarnemen. Ook Hans is druk en zijn beschikbare tijd is beperkt, hij heeft niet de ambitie de voorzittersrol over te nemen. Het bestuur zet zich in om voor de Algemene Ledenvergadering van 2016 een nieuwe voorzitter te vinden om aan de leden voor te dragen.

Mochten er in jouw netwerk mensen zijn met belangstelling voor een bestuursfunctie, dan horen wij dat heel graag.

====================================================

Nieuws 15-11-2015

Veldrit over Anna's Hoeve

GWC de Adelaar organiseert een veldrit in Anna s Hoeve op 21 november van 11 tot 16 uur. De wedstrijd zal over bestaande paden plaatsvinden. Op onderstaande kaartjes staan de routes getekend.  

  

====================================================

Nieuws 27-10-2015
Dinsdag aanstaande gaat de aannemer voor het GNR de resten rommel die nog in de vijvers in AH ronddrijft eruit vissen. Verder gaan ze een aantal paden die door mountainbikers worden gebruikt over de berg moeilijk toegankelijk maken.


====================================================

Nieuws 10-10-2015

Beleef de Nacht van de Nacht in Anna’s Hoeve

 

Op 24 oktober 2015 organiseren de natuur- en milieufederaties de Nacht van de Nacht. Dit evenement vestigt de aandacht op het grote belang van een donkere nacht voor de levende natuur. Ook de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve doet mee.

Op zaterdagavond 24 oktober kunt u meedoen aan een avondwandeling door Anna’s Hoeve. Onder leiding van een natuurgids verkent u Anna’s Hoeve in het donker. Tijdens de wandeling neemt u kennis van het belang van duisternis voor de natuur. Na afloop trakteert de vereniging u op een kleine versnapering. Maak gebruik van deze bijzondere kans om uw favoriete natuurgebied in het donker te bezoeken!

 

Activiteit:                 avondwandeling door Anna’s Hoeve

Datum:                      zaterdagavond 24 oktober

Aanvangstijd:         vertrek om 20.30, eindtijd: rond 21.45

Vertreklocatie:      parkeerplaats tegenover voormalig huisje Anna’s Hoeve

 

Deelname is gratis, en u hoeft zich niet van te voren op te geven.

Zorg voor stevige schoenen!

 

 

 

====================================================

 

Nieuws 07-10-2015

 

Met enige regelmaat plaatsen wij een stukje over de opruimacties van zwerfvuil. Het afgelopen weekend heeft dat weer plaatsgevonden en daarbij werd een bijzondere ontdekking gedaan. Die ontdekking heeft ook de krant (Gooi- en Eemlander) gehaald.

Klik op hier voor nadere berichtgeving.

 

====================================================

Nieuws 28-09-2015: het recentelijk uitgebrachte verenigingsblad is geplaatst. Zie Vereniging en daarna Koeriers of klik op hier.

 

====================================================

 

 

Deze foto is genomen door Martina Evers, vannacht boven Anna's Hoeve (de bomen op de foto zijn bij het bruggetje over de verbindingsvijver). De superbloedmaan was heel mooi te zien op/boven Anna's Hoeve vannacht!
 

====================================================

 

 

 

In Memoriam Jan Deijs

 

Erelid Jan Deijs, die gerust beschouwd mag worden als de oer oprichter van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. is ons op 4 september 2015 ontvallen na een langdurige ziekteperiode.

 

Vanaf de oprichting van de VBAH in 1983 heeft Jan Deijs zich 15 jaar lang met grote energie ingezet voor Anna’s Hoeve.

Al in de tweede bestuursvergadering op 9 mei 1984 presenteerde hij de door hem bedachte naam "Anna's Hoeve Courier" voor het ledenblad, waarvan het eerste nummer prompt in juni 1984 verscheen. Samen met zijn vrouw heeft hij de penningen van onze vereniging 12 jaar lang nauwgezet beheerd.

 

Altijd was Jan van de partij bij activiteiten in het veld en ook was hij coŲrdinator van bosploeg en zorgde voor het materiaal. Jan toonde altijd een zeer grote betrokkenheid met mens en natuur, en was een echte energieke duizendpoot.

 

Helaas werd Jan Deijs ernstig ziek, wat hij waardig en dapper droeg. Ook tijdens zijn ziekte bleef Jan enthousiast reageren op bezoekers en berichten over Anna’s Hoeve.

 

Wij zijn dankbaar voor het vele wat Jan Deijs heeft betekend voor Anna’s Hoeve en de VBAH. Wij wensen zijn dierbaren veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

=================================================

Nieuwsbericht: 04-09-2015

Op zaterdag 3 oktober 2015 organiseren we weer een actie om zwerfvuil op te ruimen uit Anna’s Hoeve. Kijk hier voor de originele beschrijving.

 

We werken van 10.00 uur tot uiterlijk 12.00 uur, als je eerder wilt stoppen is dat uiteraard ook prima.

 

We verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats aan de Weg over Anna’s Hoeve, bij de infozuil vlakbij de vissteiger.

Wij zorgen voor vuilniszakken en vuilgrijpers. De Stads Beheer Service van de gemeente Hilversum, SBS, zorgt voor afvoer van de rommel.

Neem - als je ze hebt - zelf werk- of tuinhandschoen(en) mee, wij hebben er ook een aantal klaarliggen om te lenen. Rubberlaarzen zijn handig voor als je langs de waterkant wilt werken.

 

Na de actie ben je welkom voor een kopje koffie/thee bij wijkcentrum St Joseph. Kom gezellig meedoen!

 

Graag tot ziens in Anna’s Hoeve

=================================================

Nieuwsbericht: 04-09-2015

Beleef de Nacht van de Nacht in Anna’s Hoeve

 

Op 24 oktober 2015 organiseren de natuur- en milieufederaties de Nacht van de Nacht. Dit evenement vestigt de aandacht op het grote belang van een donkere nacht voor de levende natuur.

Ook de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve doet mee. Op zaterdagavond 24 oktober kunt u meedoen aan een avondwandeling door Anna’s Hoeve.

Onder leiding van een natuurgids verkent u Anna’s Hoeve in het donker. Tijdens de wandeling neemt u kennis van het belang van duisternis voor de natuur. Na afloop trakteert de vereniging u op een kleine versnapering. Maak gebruik van deze bijzondere kans om uw favoriete natuurgebied in het donker te bezoeken!

 

Activiteit: avondwandeling door Anna’s Hoeve

Datum: zaterdagavond 24 oktober 2015

Aanvangstijd: vertrek om 20.30 uur

Eindtijd: rond 21.45 uur

Vertreklocatie: parkeerplaats tegenover voormalig huisje Anna’s Hoeve

Kosten: gratis

Opgeven: opgeven is niet nodig

Opmerkingen: zorg voor stevige schoenen

 

Zie ook: http://www.nachtvandenacht.nl

=================================================

Speurtocht
Op woensdag 26 augustus vindt er een speurtocht plaats rondom Anna's Hoeve. De speurtocht is georganiseerd voor de eerstejaars studenten van de HKU in Hilversum.

De speurtocht vindt plaats tussen 13.00 en 17.00 uur. Ongeveer 200 eerstejaars studenten volgen de speurtocht in groepen van 15-20 personen. Er zijn twee begeleiders per groep en er vinden spelletjes en opdrachten plaats. Het gebied is gewoon toegankelijk voor andere bezoekers.

Vrije tijd markt
Op zaterdag 12 september is er weer een vrije tijd markt op de Groest en daar staat onze vereniging ook met een kraam. Het doel is om informatie over de vereniging te geven en nieuwe leden te werven.

=================================================

Opruimactie
Weliswaar aan de late kant, maar alsnog het bericht van Martina Evers met betrekking tot de opruimactie die op 4 juli jl. bij Anna’s Hoeve werd gehouden. Het bericht staat op de pagina natuur, maar je kan ook deze hyperlink gebruiken.

Nieuwsbrief
Dit bericht wel al verstuurd in onze nieuwsbrief. Wanneer je deze nieuwsbrief ook wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar de
webmaster

=================================================

Met ingang van 15 juli 2015 is het secretarisschap van de vereniging overgegaan van Hans de Ridder naar Anneke Reijn.

=================================================

20-06-2015
Het water in de plassen en vijvers van Anna's Hoeve staat laag. Daarom zal maandag de 22ste juni om 8 uur een aannemer beginnen met het verwijderen van het vuil dat aan de randen van de vijvers ligt. Dit zal met zorg geschieden. Waar mogelijk zal machinaal gewerkt worden met groot materieel. Daar waar rietkragen staan wordt het werk met de hand gedaan om nesten van broedende vogels niet te verstoren.

=================================================

10-06-2015
Recentelijk heeft de huidige webmaster Roel Luijer aangegeven zijn activiteiten als webmaster te willen beŽindigen en daarom heb ik deze taken van hem overgenomen. Het bestuur is Roel dankbaar voor al zijn inspanningen.

De pagina's op de website verdienen wat onderhoud en dat zal stapsgewijs worden doorgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van de Koeriers in een aparte map enzovoort. Ik ben voornemens steeds de wijzigingen op deze home pagina te benoemen, omdat dit het beginpunt van de website is.

Egbert Leijdekker
penningmeester (en nu ook webmaster) VBAH

=================================================

De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. zet zich in voor het behoud en beheer van natuurgebied Anna's Hoeve, ten oosten van Hilversum.

De Vereniging heeft circa 550 leden, en vele vrijwilligers in de "bosploeg", in redactie en distributie van de "Anna's Hoeve Koerier", bij schoonmaakacties en melden van vandalisme.

Heeft U iets opgemerkt dat u bij onze vereniging onder de aandacht wilt brengen, of heeft U een vraag, stuur dan even een e-mailbericht naar de webmaster of het bestuur van de Vereniging.

Aanmelding als lid (dat kan al vanaf een halve eurocent per dag, dat is 1,83 euro per jaar) kan via een e-mail met uw naam, voorletters en huisadres. Stuur uw e-mail naar de secretaris.

 

 

 

 
Home | Vereniging | Plan Anna's Hoeve | Natuur | Foto's | Diversen | Links | Contact
Freelance Web Designer

Site Meter